HVクイントゥス女子 HVクイントゥス女子   ロコモティヴァ・ザグレブ女子 ロコモティヴァ・ザグレブ女子
16 Pts 27
2 Last 10 Mins Score 5
41 41
ボール保持
59 59

Pts

1 2 F
8 8 16
12 15 27

Events

 • 2' - 1st Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 3' - 2nd Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 4' - 3rd Goal - H.V. Quintus Women
 • 5' - 4th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 3 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 6' - 5th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 7' - 6th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 5 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 7' - 7th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 8' - 8th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 7 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 10' - 9th Goal - H.V. Quintus Women
 • 13' - 10th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 14' - 11th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 15' - 12th Goal - H.V. Quintus Women
 • 17' - 13th Goal - H.V. Quintus Women
 • 18' - 14th Goal - H.V. Quintus Women
 • 20' - 15th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 10 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 21' - 16th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 23' - 17th Goal - H.V. Quintus Women
 • 23' - 18th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 12 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 24' - 19th Goal - H.V. Quintus Women
 • 30' - 20th Goal - H.V. Quintus Women
 • 8-12: First Half score
 • 32' - 21st Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 35' - 22nd Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 36' - 23rd Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 3 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 37' - 24th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 39' - 25th Goal - H.V. Quintus Women
 • 40' - 26th Goal - H.V. Quintus Women
 • 40' - 27th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 5 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 41' - 28th Goal - H.V. Quintus Women
 • 42' - 29th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 42' - 30th Goal - H.V. Quintus Women
 • 43' - 31st Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 7 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 44' - 32nd Goal - H.V. Quintus Women
 • 45' - 33rd Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 45' - 34th Goal - H.V. Quintus Women
 • 46' - 35th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 48' - 36th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 10 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 53' - 37th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 55' - 38th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 12 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 56' - 39th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 58' - 40th Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • 59' - 41st Goal - H.V. Quintus Women
 • 60' - 42nd Goal - Lokomotiva Zagreb Women
 • Half - Race to 15 - Lokomotiva Zagreb Women
 • 60' - 43rd Goal - H.V. Quintus Women