Pts

1 2 3 4
Dmytro Mishchenko 15 11 9 11
ミコラ ポリシンスキー 13 13 11 13