Pts

1 2 3 4
Dmitriy Derevinskiy 9 11 10 9
Mykhailo Diachenko 11 5 12 11